For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.08.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.08.2010 Examinarea preliminară şi de fond 31.12.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2011 Eliberarea brevetului (C1) 03.08.2014 Valabil până la 29.02.2016 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4085
(21)Numarul depozituluia 2010 0092
(22)Data depozitului2010.08.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.09.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; PRIDA Andrei, MD; IALOVAIA Antonina, MD; KRAJEVSKAIA Alla, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de maturare a distilatelor de vin
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12H 1/22 (2006.01); C12G 3/07 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.12.31
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.08.03
 Data decăderii din drepturi2014.08.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200092