For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4145
(21)Numarul depozituluia 2010 0096
(22)Data depozitului2010.09.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.12.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiVORNICOGLO Hristofor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVORNICOGLO Hristofor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiVORNICOGLO Hristofor, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de turnare a lichidului din recipient
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B65D 47/06 (2006.01); B65D 47/12 (2006.01); B65D 41/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.01.31
(47)Data eliberării brevetului2012.08.31
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.09.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200096