For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.09.2010 Tansformarea in CBI 08.12.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2012 Eliberarea brevetului (C1) 02.09.2020 Valabil pana la 30.04.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4118
(21)Numarul depozituluia 2010 0102
(22)Data depozitului2010.09.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.03.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; RIBKOVSKAIA Zinaida, MD; POGREBNOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCompuşi 1,3,4-oxadiazolici conţinând tiouree disubstituită, ce manifestă proprietăţi antituberculoase
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2010 0139 2010.09.17
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2012
B1, BOPI 07/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 271/10 (2006.01); C07D 271/113 (2006.01); C07C 335/08 (2006.01); C07C 335/14 (2006.01); A61K 31/17 (2006.01); A61P 31/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.07.31
(47)Data eliberării brevetului2012.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.09.02
 Data decăderii din drepturi2020.09.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200102