For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.09.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.12.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 29.02.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2012 Eliberarea brevetului (C1) 17.09.2017 Valabil pana la 19.03.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4125
(21)Numarul depozituluia 2010 0103
(22)Data depozitului2010.09.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.09.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; RIBKOVSKAIA Zinaida, MD; POGREBNOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Compuşi 1,3,4-oxadiazolici cu proprietăţi antituberculoase conţinând tiouree monosubstituită
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 271/10 (2006.01); C07D 271/113 (2006.01); C07C 335/08 (2006.01); C07C 335/14 (2006.01); A61K 31/17 (2006.01); A61P 31/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.08.31
(47)Data eliberării brevetului2012.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.09.17
 Data decăderii din drepturi2017.09.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200103