For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.10.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 08.12.2010 Examinarea preliminară şi de fond 30.09.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2012 Eliberarea brevetului (C1) 06.10.2015 Valabil până la 30.04.2017 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4127
(21)Numarul depozituluia 2010 0109
(22)Data depozitului2010.10.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.10.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizare a di( µ -S)-bis {cloro -[1-(piridin-2-il)etanon-4-metiltiosemicarbazonato(1-)]cupru } în calitate de substanţă cu activitate antimicrobiană faţă de Staphylococcus aureus
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 213/50 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.09.30
(47)Data eliberării brevetului2012.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.10.06
 Data decăderii din drepturi2015.10.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200109