For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.10.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.11.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2012 Eliberarea brevetului (C1) 25.10.2015 Valabil pana la 30.04.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4130
(21)Numarul depozituluia 2010 0119
(22)Data depozitului2010.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.10.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; CLICHICI Ion, MD; NENNO Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru epurarea biogazului
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 53/62 (2006.01); B01D 53/48 (2006.01); B01D 53/18 (2006.01); B01D 53/26 (2006.01); C07C 9/04 (2006.01); C07C 7/11 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.10.31
(47)Data eliberării brevetului2012.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.10.25
 Data decăderii din drepturi2015.10.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200119