For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4126
(21)Numarul depozituluia 2010 0129
(22)Data depozitului2010.11.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.11.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; JALBĂ Angela, MD; BARBĂ Nicanor, MD; ŢAPCOV Victor, MD; SOFRONI Larisa, MD; POIRIER Donald, CA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei N,N ' -[4,4 ' -(perfluoro-1,4-fenilendioxi)-bis(4,1-fenilen)]-bis[2-(piridin-2-ilmetilen)hidrazincarbotioamidă] şi utilizarea ei în calitate de inhibitor al proliferării celulelor LNCaP ale cancerului prostatei
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07C 25/13 (2006.01); C07C 25/24 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/03 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01); A61P 35/04 (2006.01); A61P 13/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.09.30
(47)Data eliberării brevetului2012.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.11.15
 Data decăderii din drepturi2015.11.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200129