For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4165
(21)Numarul depozituluia 2010 0133
(22)Data depozitului2010.11.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.11.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSLIUSARENCO Valentin, MD; COVALIOV Victor, MD; KONTIEVSKI Iurii, MD; ERIOMENCO Vladimir, MD; GALERU Leonid, MD; BUTUCEA Petru, MD; NENNO Vladimir, MD; DUCA Gheorghe, MD; POPEL Veaceslav, MD; LACUSTA Ion, MD; BERNIC Mircea, MD; GANEA Grigore, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru obţinerea biocombustibilului pe baza esterilor metilici ai acizilor graşi
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 19/18 (2006.01); B01D 37/02 (2006.01); B01F 5/04 (2006.01); B01F 5/16 (2006.01); B01F 13/10 (2006.01); C10L 1/02 (2006.01); C07C 67/02 (2006.01); C11C 3/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.04.30
(47)Data eliberării brevetului2012.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.11.22
 Data decăderii din drepturi2015.11.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:197, 2012.01.10
Datele iniţiale:S.A. ALIMENTARMAŞ, str. Str. Meşterul Manole nr.12, MD-2044, mun. Chişinău, Republica Moldova UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, Str. A .Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, Str. A .Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200133