For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.12.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.12.2010 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2011 Eliberarea brevetului (C1) 03.12.2015 Valabil pana la 30.06.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4106
(21)Numarul depozituluia 2010 0134
(22)Data depozitului2010.12.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.12.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHAGIU Bogdan Alexandru, RO; SANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; VASILACHE Violeta, RO; TURA Vasile, RO; MANGALAGIU Ionel, RO; SANDU Andrei Victor, RO; GONCIAR Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a unei nanodispersii uleioase de argint injectabile
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2011
B1, BOPI 04/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 33/38 (2006.01); A61K 9/10 (2006.01); A61K 47/44 (2006.01); A61P 17/14 (2006.01); A61P 21/00 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); B82B 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.04.30
(47)Data eliberării brevetului2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.12.03
 Data decăderii din drepturi2015.12.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200134