For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.12.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.04.2011 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2012 Eliberarea brevetului (C1) 23.12.2015 Valabil până la 30.06.2017 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4167
(21)Numarul depozituluia 2010 0142
(22)Data depozitului2010.12.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.03.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMANIUC Mihail, MD; KALINOVSKI Veaceslav, MD; ABABII Polina, MD; SANDUL Ghenadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv şi metodă de rezecţie a cartilajului patrulater al septului nazal
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/24 (2006.01); A61B 17/3211 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.05.31
(47)Data eliberării brevetului2012.12.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.12.23
 Data decăderii din drepturi2015.12.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200142