For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4162
(21)Numarul depozituluia 2011 0003
(22)Data depozitului2011.01.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.01.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de executare a marcajelor de identificare
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01); G06K 9/00 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); G06K 9/36 (2006.01); G06K 9/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.03.31
(47)Data eliberării brevetului2012.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.01.03
 Data decăderii din drepturi2014.01.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200003