For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4161
(21)Numarul depozituluia 2011 0004
(22)Data depozitului2011.01.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.06.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOPESCU Nicolae, MD; COREŢCHI Ana, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPESCU Nicolae, MD; COREŢCHI Ana, MD; FURDUI Andrei, MD; POPESCU Victor, MD; TANAS Valeria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOPESCU Nicolae, MD; COREŢCHI Ana, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de executare a construcţiei monolite, a complexului de construcţii monolite şi echipament tehnologic pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04B 1/00 (2006.01); E04B 1/16 (2006.01); E04B 1/35 (2006.01); E04G 9/00 (2006.01); E04G 9/02 (2006.01); E04G 9/08 (2006.01); E04G 11/00 (2006.01); E04G 11/02 (2006.01); E04G 11/20 (2006.01); E04G 11/36 (2006.01); E04G 11/50 (2006.01); E04G 11/54 (2006.01); E04G 11/56 (2006.01); E04G 15/00 (2006.01); E04G 15/02 (2006.01); E04G 17/00 (2006.01); E04G 17/06 (2006.01); E04G 17/075 (2006.01); E04G 21/00 (2006.01); E04G 21/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.03.31
(47)Data eliberării brevetului2012.10.31
(74)ReprezentantŞCERBAN Pavel, Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr., ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.01.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200004