For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.01.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.02.2011 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2011 Eliberarea brevetului (C1) 28.01.2016 Valabil pana la 31.07.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4113
(21)Numarul depozituluia 2011 0012
(22)Data depozitului2011.01.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.02.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUNGUREANU Laurenţia, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină a algei Oscillatoria amphibia Ag. − p roducătoare de lipide
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.01.28
 Data decăderii din drepturi2016.01.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200012