For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.02.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.02.2011 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2012 Eliberarea brevetului (C1) 04.02.2018 Valabil pana la 31.08.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4146
(21)Numarul depozituluia 2011 0013
(22)Data depozitului2011.02.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.02.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; ŞEPELI Felix, MD; ŞEPELI Diana, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; ŞEPELI Oxana, MD; SUCMAN Natalia, MD; BOLDESCU Veaceslav, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a brevicolinei-bază din  Carex brevicollis D. C.
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2012
B1, BOPI 01/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 209/04 (2006.01); C07D 209/10 (2006.01); C07D 401/14 (2006.01); C07G 5/00 (2006.01); A61K 36/89 (2006.01); A61P 15/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.01.31
(47)Data eliberării brevetului2012.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga, GORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.02.04
 Data decăderii din drepturi2018.02.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200013