For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4146
(21)Numarul depozituluia 2011 0013
(22)Data depozitului2011.02.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.02.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; ŞEPELI Felix, MD; ŞEPELI Diana, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; ŞEPELI Oxana, MD; SUCMAN Natalia, MD; BOLDESCU Veaceslav, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a brevicolinei-bază din Carex brevicollis D. C.
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 209/04 (2006.01); C07D 209/10 (2006.01); C07D 401/14 (2006.01); C07G 5/00 (2006.01); A61K 36/89 (2006.01); A61P 15/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.01.31
(47)Data eliberării brevetului2012.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga, GORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.02.04
 Data decăderii din drepturi2018.02.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200013