For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4122
(21)Numarul depozituluia 2011 0016
(22)Data depozitului2011.02.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.02.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"VIORICA-COSMETIC" S.A., MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de algă Spirulina platensis (Nordst) Geitl în calitate de sursă de substanţe biologic active
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.07.31
(47)Data eliberării brevetului2012.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.02.24
 Contract de cesiune
EtapaBrevet (Titular)
Nr. şi data deciziei:3323, 2018.11.28
Nr. şi data contractului:3051, 2018.11.28
Datele iniţiale:RUDIC Valeriu, MD
Datele finale:"VIORICA-COSMETIC" S.A., MD Str. Mesager nr.1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200016