For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.02.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.03.2011 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2012 Eliberarea brevetului (C1) 20.04.2024 24.02.2025 Valabil pana la 24.02.2026 Achitarea taxei de mentinere 24.02.2031 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4122
(21)Numarul depozituluia 2011 0016
(22)Data depozitului2011.02.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.02.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"VIORICA-COSMETIC" S.A., MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de algă Spirulina platensis (Nordst) Geitl în calitate de sursă de substanţe biologic active
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2012
B1, BOPI 07/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.07.31
(47)Data eliberării brevetului2012.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.02.24
 Contract de cesiune
EtapaBrevet (Titular)
Nr. şi data deciziei:3323, 2018.11.28
Nr. şi data contractului:3051, 2018.11.28
Datele iniţiale:RUDIC Valeriu, MD
Datele finale:"VIORICA-COSMETIC" S.A., MD Str. Mesager nr.1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200016