For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.03.2011 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.03.2011 Examinarea preliminară şi de fond 30.09.2012 Publicarea cererii (A2) 31.12.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2014 Eliberarea brevetului (C1) 16.03.2021 Valabil până la 31.10.2021 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 17.05.2022 16.09.2022 Achitarea taxelor de menţinere şi suplimentară 16.03.2031 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4267
(21)Numarul depozituluia 2011 0023
(22)Data depozitului2011.03.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.05.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBADINTER Efim, MD; IOIŞER Anatol, MD; TIGHINEANU Ion, MD; ŞCHILEOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(54)Titlul inventiei Marcaj de identificare şi procedeu de formare a acestuia
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01); G06K 3/00 (2006.01); B41M 5/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2012.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.12.31
(47)Data eliberării brevetului2014.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.03.16
 Data decăderii din drepturi2021.03.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200023