For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4123
(21)Numarul depozituluia 2011 0028
(22)Data depozitului2011.03.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.03.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞOVA Sergiu, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞOVA Sergiu, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULIMAGA Valentina, MD; DJUR Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞOVA Sergiu, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a selenitului de fier Fe 2 Se 3 O 9 ∙6H 2 O şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis cu utilizarea acestuia
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); C01B 19/00 (2006.01); C01G 49/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.07.31
(47)Data eliberării brevetului2012.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.03.24
 Data decăderii din drepturi2014.03.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200028