For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.03.2011 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.04.2011 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.02.2012 Eliberarea brevetului (C1) 24.03.2014 Valabil până la 31.10.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4123
(21)Numarul depozituluia 2011 0028
(22)Data depozitului2011.03.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.03.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞOVA Sergiu, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞOVA Sergiu, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULIMAGA Valentina, MD; DJUR Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞOVA Sergiu, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a selenitului de fier Fe 2 Se 3 O 9 ∙6H 2 O şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis cu utilizarea acestuia
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); C01B 19/00 (2006.01); C01G 49/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.07.31
(47)Data eliberării brevetului2012.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.03.24
 Data decăderii din drepturi2014.03.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200028