For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.03.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.04.2011 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2012 Eliberarea brevetului (C1) 24.03.2014 Valabil pana la 31.10.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4123
(21)Numarul depozituluia 2011 0028
(22)Data depozitului2011.03.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.03.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞOVA Sergiu, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞOVA Sergiu, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULIMAGA Valentina, MD; DJUR Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞOVA Sergiu, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a selenitului de fier Fe2Se3O9∙6H2O şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis cu utilizarea acestuia
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2012
B1, BOPI 07/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); C01B 19/00 (2006.01); C01G 49/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.07.31
(47)Data eliberării brevetului2012.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.03.24
 Data decăderii din drepturi2014.03.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200028