For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4260
(21)Numarul depozituluia 2011 0042
(22)Data depozitului2011.05.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.05.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPUŞNEAC Iurie, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ADAMCIUC Arcadi, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPUŞNEAC Iurie, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ADAMCIUC Arcadi, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPUŞNEAC Iurie, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ADAMCIUC Arcadi, MD;
(54)Titlul inventiei Document de hârtie protejat criptografic, procedeu de marcare şi procedeu de identificare a acestuia
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); G06K 9/20 (2006.01); G06K 9/36 (2006.01); G06K 9/62 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01); G06K 9/82 (2006.01); G06K 19/08 (2006.01); G06K 19/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2012.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.11.30
(47)Data eliberării brevetului2014.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, CERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.05.11
 Data decăderii din drepturi2015.05.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200042