For comments, suggestions

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4195
(21)Numarul depozituluia 2011 0043
(22)Data depozitului2011.05.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.08.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiVASILIEV Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVASILIEV Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiVASILIEV Serghei, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de verificare a autenticităţii hârtiilor de valoare şi dispozitiv pentru realizarea acestuia (variante)
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G07D 7/12 (2006.01); H04M 1/21 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2012.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.01.31
(47)Data eliberării brevetului2013.08.31
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.05.12
 Data decăderii din drepturi2019.05.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200043