For comments, suggestions

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2011 0053
(22)Data depozitului2011.05.31
 Data depunerii cererii de examinare:Cerere nu a fost depusa
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiYURKIN Vladimir, US; MIROVICI Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiYURKIN Vladimir, US; MIROVICI Serghei, MD;
(54)Titlul inventiei Mecanism de acţionare hidraulică cu sistem închis de circulaţie a lichidului de lucru şi cutie de distribuţie hidraulică pentru acesta
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E02F 9/22 (2006.01); B60K 17/10 (2006.01); F15B 13/02 (2006.01); F16H 39/04 (2006.01); B66B 1/00 (2006.01);
(19)TaraUS
(41)Data publicarii cererii2012.12.31
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, Str. Petru Rareş nr.18, MD-2005,Chişinău,Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 Data retragerii2015.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200053