For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.06.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.09.2011 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2012 Eliberarea brevetului (C1) 02.06.2016 Valabil pana la 31.01.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4156
(21)Numarul depozituluia 2011 0060
(22)Data depozitului2011.06.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.06.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; NENNO Vladimir, MD; BOBEICĂ Valentin, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru obţinerea metanului şi a adaosului furajer
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2012
B1, BOPI 03/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/04 (2006.01); C02F 3/28 (2006.01); C12F 3/10 (2006.01); A23K 1/06 (2006.01); C07H 23/00 (2006.01); B01D 53/34 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.03.31
(47)Data eliberării brevetului2012.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, BANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.06.02
 Data decăderii din drepturi2016.06.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200060