For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4189
(21)Numarul depozituluia 2011 0075
(22)Data depozitului2011.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.07.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; BOBEICĂ Valentin, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; NENNO Vladimir, MD; SENICOVSCAIA Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fermentare anaerobă a deşeurilor organice lichide
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/04 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01); C07C 11/21 (2006.01); C07C 13/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.12.31
(47)Data eliberării brevetului2013.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.07.15
 Data decăderii din drepturi2016.07.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200075