For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.07.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.09.2011 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2013 Eliberarea brevetului (C1) 15.07.2016 Valabil pana la 31.01.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4189
(21)Numarul depozituluia 2011 0075
(22)Data depozitului2011.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.07.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; BOBEICĂ Valentin, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; NENNO Vladimir, MD; SENICOVSCAIA Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fermentare anaerobă a deşeurilor organice lichide
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2013
B1, BOPI 12/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/04 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01); C07C 11/21 (2006.01); C07C 13/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.12.31
(47)Data eliberării brevetului2013.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.07.15
 Data decăderii din drepturi2016.07.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200075