For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.08.2011 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.09.2011 Examinarea preliminară şi de fond 28.02.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2013 Eliberarea brevetului (C1) 29.10.2020 26.08.2021 Valabil până la 26.08.2022 Achitarea taxei de menţinere 26.08.2031 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4198
(21)Numarul depozituluia 2011 0077
(22)Data depozitului2011.08.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.08.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCIUHRII Veaceslav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIUHRII Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCIUHRII Veaceslav, MD;
(54)Titlul inventiei Complex de origine entomologică în propilenglicol cu acţiune cheratolitică, procedeu de obţinere a acestuia, produse farmaceutice şi cosmetice pe baza lui (variante)
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/64 (2006.01); A01K 67/033 (2006.01); A61P 17/12 (2006.01); A61Q 19/00 (2006.01); A61K 8/00 (2006.01); A61K 9/06 (2006.01); A61K 9/10 (2006.01); A61K 38/48 (2006.01); A61K 31/195 (2006.01); A61K 31/722 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.02.28
(47)Data eliberării brevetului2013.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.08.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200077