For comments, suggestions

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2011 0082
(22)Data depozitului2011.09.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.02.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD; HOLDAEVA Maria, UA; IVANOV Veniamin, RU; STENIŞINSCAIA Alexandra, RU;
(54)Titlul inventiei Procedeu de preparare a amestecurilor de construcţie activate
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B28C 5/00 (2006.01); B28C 5/38 (2006.01); C04B 14/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2013.03.31
(74)ReprezentantCRASNOVA Nadejda, Str. Albişoara nr. 18, ap. 70, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 Data publicării hotărârii de respingere2014.02.28 
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200082