For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4150
(21)Numarul depozituluia 2011 0087
(22)Data depozitului2011.10.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.10.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiINDRICEAN Constantin, MD; VODĂ Irina, MD; DRUŢĂ Vadim, MD; TURTĂ Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a compuşilor coordinativi ai Co(II), Ni(II) şi Zn(II) cu 2-nitro-4,5-difenilimidazol pornind de la 4,5-difenilimidazol şi nitraţii metalelor respective
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07B 43/02 (2006.01); C07F 3/06 (2006.01); C07F 15/04 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C07D 233/54 (2006.01); C07D 233/91 (2006.01); C07C 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.02.29
(47)Data eliberării brevetului2012.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.10.11
 Data decăderii din drepturi2016.10.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200087