For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.10.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.10.2011 Examinarea preliminara si de fond 29.02.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2012 Eliberarea brevetului (C1) 11.10.2016 Valabil pana la 30.04.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4150
(21)Numarul depozituluia 2011 0087
(22)Data depozitului2011.10.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.10.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiINDRICEAN Constantin, MD; VODĂ Irina, MD; DRUŢĂ Vadim, MD; TURTĂ Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a compuşilor coordinativi ai Co(II), Ni(II) şi Zn(II) cu 2-nitro-4,5-difenilimidazol pornind de la 4,5-difenilimidazol şi nitraţii metalelor respective
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2012
B1, BOPI 02/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07B 43/02 (2006.01); C07F 3/06 (2006.01); C07F 15/04 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C07D 233/54 (2006.01); C07D 233/91 (2006.01); C07C 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.02.29
(47)Data eliberării brevetului2012.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.10.11
 Data decăderii din drepturi2016.10.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200087