For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.2011 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.11.2011 Examinarea preliminară şi de fond 31.03.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2012 Eliberarea brevetului (C1) 12.10.2016 Valabil până la 30.04.2018 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4158
(21)Numarul depozituluia 2011 0089
(22)Data depozitului2011.10.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.11.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Tamara, MD; TURTĂ Constantin, MD; GORINCIOI Viorica, MD; MELNIC Silvia, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; STEPANOV Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Penicillium funiculosum CNMN FD 11
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); C07C 65/10 (2006.01); C07F 3/00 (2006.01); C12N 9/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.03.31
(47)Data eliberării brevetului2012.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.10.12
 Data decăderii din drepturi2016.10.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200089