For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.10.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.11.2011 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2013 Eliberarea brevetului (C1) 25.10.2016 Valabil pana la 30.04.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4174
(21)Numarul depozituluia 2011 0096
(22)Data depozitului2011.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.10.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLAZĂRESCU Ana, MD; ZARICIUC Elena, MD; COJOCARI Daniela, MD; GONCIAR Veaceslav, MD; BOUROŞ Polina, MD; TURTĂ Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDerivaţi tiosemicarbazonici ai acidului 4-formil-3-hidroxi-2-naftoic cu proprietăţi antibacteriene
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2013
B1, BOPI 06/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07C 65/11 (2006.01); C07C 65/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/02 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.06.30
(47)Data eliberării brevetului2013.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.10.25
 Data decăderii din drepturi2016.10.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200096