For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4174
(21)Numarul depozituluia 2011 0096
(22)Data depozitului2011.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.10.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLAZĂRESCU Ana, MD; ZARICIUC Elena, MD; COJOCARI Daniela, MD; GONCIAR Veaceslav, MD; BOUROŞ Polina, MD; TURTĂ Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Derivaţi tiosemicarbazonici ai acidului 4-formil-3-hidroxi-2-naftoic cu proprietăţi antibacteriene
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07C 65/11 (2006.01); C07C 65/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/02 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.06.30
(47)Data eliberării brevetului2013.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.10.25
 Data decăderii din drepturi2016.10.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200096