For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.11.2011 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 15.08.2012 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2013 Publicarea cererii (A2) 31.12.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2014 Eliberarea brevetului (C1) 02.11.2016 Valabil până la 30.06.2018 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4263
(21)Numarul depozituluia 2011 0101
(22)Data depozitului2011.11.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.11.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOROVIC Eduard, MD; CIOBANU Gheorghe, MD; PAVLOVSCHI Ecaterina, MD; BEREZIN Ecaterina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru repoziţia închisă şi fixarea externă a fragmentelor osoase ale bazinului mamiferelor
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01); A61B 17/60 (2006.01); A61B 17/62 (2006.01); A61B 17/66 (2006.01); A61D 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2013.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.12.31
(47)Data eliberării brevetului2014.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.11.02
 Data decăderii din drepturi2016.11.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200101