For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4263
(21)Numarul depozituluia 2011 0101
(22)Data depozitului2011.11.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.11.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOROVIC Eduard, MD; CIOBANU Gheorghe, MD; PAVLOVSCHI Ecaterina, MD; BEREZIN Ecaterina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru repoziţia închisă şi fixarea externă a fragmentelor osoase ale bazinului mamiferelor
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01); A61B 17/60 (2006.01); A61B 17/62 (2006.01); A61B 17/66 (2006.01); A61D 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2013.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.12.31
(47)Data eliberării brevetului2014.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.11.02
 Data decăderii din drepturi2016.11.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200101