For comments, suggestions

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2011 0105
(22)Data depozitului2011.11.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.03.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIVANOV Veniamin, RU; ERMIS 1 LTD, BG;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIVANOV Veniamin, RU; DOROSHENKO Eduard, US; IUSICO Anatolii, MD; GEORGIOS Fotiadis, GR;
(54)Titlul inventiei Substanţă de protecţie contra radiaţiei neionizante, procedeu de obţinere a ei şi dispozitiv de protecţie cu aplicarea acesteia
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61N 1/16 (2006.01); G12B 17/02 (2006.01); C01F 17/00 (2006.01);
(19)TaraRU
(41)Data publicarii cererii2013.05.31
(74)ReprezentantCRASNOVA Nadejda, Str. Albişoara nr. 18, ap. 70, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, JOVMIR Tudor
 Data retragerii2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200105