For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.12.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.01.2012 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2013 Eliberarea brevetului (C1) 14.12.2018 Valabil pana la 31.10.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4191
(21)Numarul depozituluia 2012 0003
(22)Data depozitului2011.12.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.12.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; PISOV Maria, MD; DJUR Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de extragere a ficocianinei din biomasa algei Spirulina platensis
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2013
B1, BOPI 12/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C09B 61/00 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12P 21/00 (2006.01); B01D 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.12.31
(47)Data eliberării brevetului2013.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.12.14
 Data decăderii din drepturi2018.12.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200003