For comments, suggestions

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4191
(21)Numarul depozituluia 2012 0003
(22)Data depozitului2011.12.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.12.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; PISOV Maria, MD; DJUR Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de extragere a ficocianinei din biomasa algei Spirulina platensis
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C09B 61/00 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12P 21/00 (2006.01); B01D 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.12.31
(47)Data eliberării brevetului2013.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.12.14
 Data decăderii din drepturi2018.12.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200003