For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.01.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.04.2012 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2014 Eliberarea brevetului (C1) 30.01.2018 Valabil pana la 31.08.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4236
(21)Numarul depozituluia 2012 0013
(22)Data depozitului2012.01.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.01.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; REVENCO Mihail, MD; NENNO Vladimir, MD; COVALIOVA Olga, MD; AGHENIE Cătălina, MD; STOEVA Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de determinare rapidă a cianurilor în sedimentele de la cleirea albastră din vinificaţie (variante)    
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2014
B1, BOPI 06/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 21/82 (2006.01); G01N 33/14 (2006.01); C01C 3/12 (2006.01); C12G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.06.30
(47)Data eliberării brevetului2014.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.01.30
 Data decăderii din drepturi2018.01.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200013