For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.02.2012 Deschiderea fazei nationale 14.02.2012 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2012 Publicarea cererii PCT (A2) 31.12.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2014 Eliberarea brevetului (C1) 21.06.2024 06.07.2025 Valabil pana la 06.07.2026 Achitarea taxei de mentinere 06.07.2030 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4262
(21)Numarul depozituluia 2012 0014
(22)Data depozitului2010.07.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.02.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSUGIMOTO Koji, JP;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP;
(54)Titlul inventieiCompoziţie fungicidă agricolă sau horticolă şi aplicarea acesteia pentru combaterea patogenilor plantelor
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2014
B1, BOPI 12/2013
A2, BOPI 05/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 37/32 (2006.01); A01N 43/50 (2006.01); A01N 47/04 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01);
(19)TaraJP
(41)Data publicarii cererii2012.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.12.31
(47)Data eliberării brevetului2014.12.31
(30)Prioritatea2009-160257, 2009.07.06, JP
(74)ReprezentantANDRIEŞ Ludmila, Str. M.Costin 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
(85)Data deschiderii fazei nationale2012.02.03
(86)Cerere internationalaPCT/JP2010/061736, 2010.07.06
(87)Publicarea cererii internationaleWO 2011/004901 A1, 2011.01.13
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200014