For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.02.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.04.2013 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2014 Eliberarea brevetului (C1) 23.02.2017 Valabil pana la 30.09.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4238
(21)Numarul depozituluia 2012 0021
(22)Data depozitului2012.02.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.02.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; VACARCIUC Vitalie, MD; DAS Mrinal, MD; IOVU Corneliu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; VACARCIUC Vitalie, MD; DAS Mrinal, MD; IOVU Corneliu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; VACARCIUC Vitalie, MD; DAS Mrinal, MD; IOVU Corneliu, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a marcajului individual cu utilizarea nanoparticulelor şi procedeu de identificare a produselor
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2014
B1, BOPI 06/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/12 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.06.30
(47)Data eliberării brevetului2014.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.02.23
 Data decăderii din drepturi2017.02.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200021