For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.03.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.08.2012 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2013 Eliberarea brevetului (C1) 29.03.2017 Valabil pana la 30.09.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4204
(21)Numarul depozituluia 2012 0035
(22)Data depozitului2012.03.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.03.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; NENNO Vladimir, MD; IONEŢ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru obţinerea anaerobă a biohidrogenului
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2013
B1, BOPI 02/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12P 3/00 (2006.01); C01B 3/02 (2006.01); B01J 8/02 (2006.01); B01J 7/00 (2006.01); C02F 1/04 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01); C02F 103/32 (2006.01); B01D 53/62 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.02.28
(47)Data eliberării brevetului2013.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor, GROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.03.29
 Data decăderii din drepturi2017.03.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200035