For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.05.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 06.06.2012 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2014 Eliberarea brevetului (C1) 31.05.2017 Valabil până la 30.11.2018 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4258
(21)Numarul depozituluia 2012 0045
(22)Data depozitului2012.05.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.05.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; JALBĂ Angela, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BUZATU-BALACHIN Ecaterina, MD; COTOVAIA Aliona, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea compuşilor coordinativi ai cuprului(II) cu 4-(metoxifenil)tiosemicarbazonele 2-benzoilpiridinei în calitate de inhibitori ai Candida albicans
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/50 (2006.01); C07C 49/303 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.11.30
(47)Data eliberării brevetului2014.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.05.31
 Data decăderii din drepturi2017.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200045