For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4258
(21)Numarul depozituluia 2012 0045
(22)Data depozitului2012.05.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.05.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; JALBĂ Angela, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BUZATU-BALACHIN Ecaterina, MD; COTOVAIA Aliona, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea compuşilor coordinativi ai cuprului(II) cu 4-(metoxifenil)tiosemicarbazonele 2-benzoilpiridinei în calitate de inhibitori ai Candida albicans
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/50 (2006.01); C07C 49/303 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.11.30
(47)Data eliberării brevetului2014.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.05.31
 Data decăderii din drepturi2017.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200045