For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.06.2012 Depunerea cererii 18.06.2012 Tansformarea in CBI 20.06.2012 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2014 Eliberarea brevetului (C1) 19.04.2017 Valabil pana la 31.10.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4245
(21)Numarul depozituluia 2012 0047
(22)Data depozitului2012.04.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.06.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTURTĂ Constantin, MD; CEAPURINA Ludmila, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInhibitor de coroziune a oţelului în apă
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2012 0066 2012.06.18
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2014
B1, BOPI 07/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01); C23F 11/12 (2006.01); C07C 59/19 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.07.31
(47)Data eliberării brevetului2014.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.04.19
 Data decăderii din drepturi2017.04.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200047