For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.06.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.08.2012 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2014 Eliberarea brevetului (C1) 11.06.2017 Valabil pana la 31.12.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4244
(21)Numarul depozituluia 2012 0052
(22)Data depozitului2012.06.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.06.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; NENNO Vladimir, MD; IONEŢ Ion, MD; SLIUSARENCO Valentin, MD; BOBEICĂ Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiReactor anaerob combinat pentru obţinerea biometanului
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2014
B1, BOPI 07/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12P 5/02 (2006.01); C25B 1/02 (2006.01); C25B 1/04 (2006.01); C25B 1/10 (2006.01); C25B 1/12 (2006.01); C25B 11/03 (2006.01); C01G 15/00 (2006.01); C01G 53/09 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.07.31
(47)Data eliberării brevetului2014.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.06.11
 Data decăderii din drepturi2017.06.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200052