For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.06.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 06.08.2012 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2013 Publicarea cererii (A2) 28.02.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2014 Eliberarea brevetului (C1) 20.06.2017 Valabil până la 31.12.2018 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4272
(21)Numarul depozituluia 2012 0055
(22)Data depozitului2012.06.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.07.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOROID Arcadie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de conducere a pomului de piersic
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2013.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.02.28
(47)Data eliberării brevetului2014.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.06.20
 Data decăderii din drepturi2017.06.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200055