For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.07.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 06.08.2012 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2013 Eliberarea brevetului (C1) 09.07.2017 Valabil până la 28.02.2019 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4215
(21)Numarul depozituluia 2012 0059
(22)Data depozitului2012.07.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.07.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; GULEA Aurelian, MD; POPUŞOI Ana, MD; JALBĂ Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor al leucemiei mieloide umane în bază de N-(4-(5-(piridin-2-il)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)fenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamidă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 251/82 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 231/06 (2006.01); A61K 31/33 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.04.30
(47)Data eliberării brevetului2013.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, BODRUG Viorica
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.07.09
 Data decăderii din drepturi2017.07.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200059