For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4215
(21)Numarul depozituluia 2012 0059
(22)Data depozitului2012.07.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.07.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; GULEA Aurelian, MD; POPUŞOI Ana, MD; JALBĂ Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor al leucemiei mieloide umane în bază de N-(4-(5-(piridin-2-il)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)fenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamidă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 251/82 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 231/06 (2006.01); A61K 31/33 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.04.30
(47)Data eliberării brevetului2013.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, BODRUG Viorica
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.07.09
 Data decăderii din drepturi2017.07.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200059