For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.07.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.08.2012 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2014 Eliberarea brevetului (C1) 17.07.2015 Valabil pana la 31.01.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4271
(21)Numarul depozituluia 2012 0060
(22)Data depozitului2012.07.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.07.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGRIGORIANŢ Alexandr Grigorii, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolai, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGRIGORIANŢ Alexandr Grigorii, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolai, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGRIGORIANŢ Alexandr Grigorii, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolai, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a marcajului de identificare pe un suport metalic
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2014
B1, BOPI 01/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2011.01); G06K 1/12 (2011.01); B23K 26/00 (2011.01); B23K 26/08 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.01.31
(47)Data eliberării brevetului2014.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, CERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.17
 Data decăderii din drepturi2015.07.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200060