For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4210
(21)Numarul depozituluia 2012 0071
(22)Data depozitului2012.04.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.08.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinurilor albe seci
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2012 0062 2012.09.21
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/85 (2006.01); C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.03.31
(47)Data eliberării brevetului2013.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.04.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200071