For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.09.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.10.2012 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2013 Eliberarea brevetului (C1) 06.09.2017 Valabil pana la 19.03.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4219
(21)Numarul depozituluia 2012 0073
(22)Data depozitului2012.09.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; BOSTAN Viorel, MD; SOBOR Ion, MD; SOCHIREANU Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTurbină eoliană cu ax orizontal
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2013
B1, BOPI 04/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 1/00 (2006.01); F03D 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.04.30
(47)Data eliberării brevetului2013.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.09.06
 Data decăderii din drepturi2017.09.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200073