For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.09.2012 Tansformarea in CBI 09.10.2012 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2013 Eliberarea brevetului (C1) 07.06.2018 Valabil pana la 31.01.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4218
(21)Numarul depozituluia 2012 0080
(22)Data depozitului2012.06.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.09.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURDUNIUC Olga, MD; COJOCARU Radu, MD; SPÂNU Constantin, MD; GHEORGHIŢĂ Stela, MD; ROŞCIN Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de diagnosticare a infecţiilor cauzate de enterobacterii producătoare de beta-lactamaze
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2012 0082 2012.09.21
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12Q 1/10 (2006.01); C12Q 1/68 (2006.01); A61B 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.04.30
(47)Data eliberării brevetului2013.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.06.07
 Data decăderii din drepturi2018.06.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200080