For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.11.2012 Examinarea preliminară şi de fond 30.09.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2014 Eliberarea brevetului (C1) 12.10.2017 Valabil până la 30.06.2019 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4251
(21)Numarul depozituluia 2012 0087
(22)Data depozitului2012.10.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCERBACOVA Tatiana, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Trichoderma lignorum CNMN-FD-14
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/885 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.09.30
(47)Data eliberării brevetului2014.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.10.12
 Data decăderii din drepturi2017.10.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200087