For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.11.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.11.2012 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2014 Eliberarea brevetului (C1) 05.11.2017 Valabil pana la 30.06.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4253
(21)Numarul depozituluia 2012 0099
(22)Data depozitului2012.11.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DANILESCU Olga, MD; BULHAC Ion, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; BOLOGA Olga, MD; RIJA Andrei, MD; MISCU Vera, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; VALUŢA Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiSulfato-bis(nicotinoilhidrazon)-2,6-diacetilpiridin-cobalt(II) monometanol trihidrat  şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2014
B1, BOPI 10/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/06 (2006.01); C07D 213/88 (2006.01); C07D 213/50 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.10.31
(47)Data eliberării brevetului2014.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.11.05
 Data decăderii din drepturi2017.11.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200099