For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4253
(21)Numarul depozituluia 2012 0099
(22)Data depozitului2012.11.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DANILESCU Olga, MD; BULHAC Ion, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; BOLOGA Olga, MD; RIJA Andrei, MD; MISCU Vera, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; VALUŢA Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Sulfato-bis(nicotinoilhidrazon)-2,6-diacetilpiridin-cobalt(II) monometanol trihidrat şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/06 (2006.01); C07D 213/88 (2006.01); C07D 213/50 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.10.31
(47)Data eliberării brevetului2014.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.11.05
 Data decăderii din drepturi2017.11.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200099