For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.11.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.11.2012 Examinarea preliminară şi de fond 31.10.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2014 Eliberarea brevetului (C1) 05.11.2017 Valabil până la 30.06.2019 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 25.01.2021 05.11.2032 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4254
(21)Numarul depozituluia 2012 0100
(22)Data depozitului2012.11.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; COROPCEANU Eduard, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; RIJA Andrei, MD; BOLOGA Olga, MD; BULHAC Ion, MD; MISCU Vera, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; SADOVNIC Daniela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Hexafluorotitanat-bis[(dimetilglioximato)-di(tiocarbamidă)cobalt(III)] dihidrat şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/06 (2006.01); C07F 7/28 (2006.01); C07C 251/70 (2006.01); C07C 335/02 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.10.31
(47)Data eliberării brevetului2014.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.11.05
 Data decăderii din drepturi2017.11.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200100