For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.11.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.11.2012 Examinarea preliminară şi de fond 31.10.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2014 Eliberarea brevetului (C1) 05.11.2017 Valabil până la 30.06.2019 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4255
(21)Numarul depozituluia 2012 0101
(22)Data depozitului2012.11.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DANILESCU Olga, MD; BULHAC Ion, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; MITINA Tatiana, MD; RIJA Andrei, MD; MISCU Vera, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; SADOVNIC Daniela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tetraizotiocianatocobaltat de bis(nicotinoilhidrazon)-2,6-diformil-4-metilfenol (metanol)(acva)cobalt(II) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/06 (2006.01); C07C 331/16 (2006.01); C07D 213/88 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.10.31
(47)Data eliberării brevetului2014.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.11.05
 Data decăderii din drepturi2017.11.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200101