For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.11.2012 Tansformarea în CBI 27.11.2012 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2014 Eliberarea brevetului (C1) 11.06.2017 Valabil până la 31.12.2018 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4241
(21)Numarul depozituluia 2012 0106
(22)Data depozitului2012.06.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGUŢANU Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de captare a ionilor de sulfură şi hidrogenosulfură din soluţii
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2012 0085 2012.11.15
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/42 (2006.01); C02F 101/10 (2006.01); B01J 41/04 (2006.01); B01J 41/08 (2006.01); B01J 20/26 (2006.01); B01J 20/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.07.31
(47)Data eliberării brevetului2014.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.06.11
 Data decăderii din drepturi2017.06.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200106