For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4284
(21)Numarul depozituluia 2012 0113
(22)Data depozitului2012.11.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDERJANSCHI Valeriu, MD; VRABIE Elvira, MD; CIOCHINĂ Valentina, MD; FURDUI Teodor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de hrănire a familiilor de albine
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/18 (2006.01); A23K 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.05.31
(47)Data eliberării brevetului2014.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, LUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200113