For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.11.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.03.2013 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2014 Eliberarea brevetului (C1) 30.11.2023 Valabil pana la 21.06.2024 30.11.2024 Achitarea taxei de mentinere 30.11.2032 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4284
(21)Numarul depozituluia 2012 0113
(22)Data depozitului2012.11.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDERJANSCHI Valeriu, MD; VRABIE Elvira, MD; CIOCHINĂ Valentina, MD; FURDUI Teodor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de hrănire a familiilor de albine
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2014
B1, BOPI 05/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/18 (2006.01); A23K 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.05.31
(47)Data eliberării brevetului2014.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, LUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.30
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10447, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, mun. Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200113