For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4300
(21)Numarul depozituluia 2012 0128
(22)Data depozitului2012.12.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; JALBĂ Angela, MD; ŢAPCOV Victor, MD; ŞOVA Sergiu, MD; POIRIER Donald, CA; COTOVAIA Aliona, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor al proliferării celulelor HepG2 în cancerul hepatic în bază de cloro-[2-fenil(piridin-2-il)metanon-4-(3-metoxifenil)tiosemicarbazono]nichel
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/04 (2006.01); C07C 49/303 (2006.01); C07C 49/323 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/31 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.08.31
(47)Data eliberării brevetului2015.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.12.28
 Data decăderii din drepturi2017.12.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200128