For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.12.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.04.2013 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2015 Eliberarea brevetului (C1) 28.12.2017 Valabil până la 31.07.2019 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4300
(21)Numarul depozituluia 2012 0128
(22)Data depozitului2012.12.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; JALBĂ Angela, MD; ŢAPCOV Victor, MD; ŞOVA Sergiu, MD; POIRIER Donald, CA; COTOVAIA Aliona, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor al proliferării celulelor HepG2 în cancerul hepatic în bază de cloro-[2-fenil(piridin-2-il)metanon-4-(3-metoxifenil)tiosemicarbazono]nichel
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/04 (2006.01); C07C 49/303 (2006.01); C07C 49/323 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/31 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.08.31
(47)Data eliberării brevetului2015.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.12.28
 Data decăderii din drepturi2017.12.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200128